Rezultati ispita iz kolegija

 

Uvod u turizam

Lucija Herenčić 75, Sanja Goldin 68, Luka Turčinović 74, Josipa Bišof 66, Tea Ivić 70, Glorija Mrazović 68, Klara Rak 62, Martina Mikulčić 63, Andrea Peleš 64, Petra Zuban 59, Katarina Martinić 62, Dora Maroš 62, Tena Hofman 59, Marta Anđela Škugor 61, Mihaela Lukić 61, Toni Berač 60, Dunja Milin 56, Antonela Cidrić 57, Fani Nahtigal 59, Daria Buršić 57, Goran Korač 57, Mihael Stojanović 55, Darija Batinić 55, Ana Šagovac 53, Leonarda Vidić 52, Sandi Milanović 52, Marko Kuduz 52, Marko Orbanić 51, Josip Bukić 51, Ema Šoić 45, Ana Bakač 44, Anđela Aračić 43, Josip Zeman 40, Groucho Bono Štingl 40, Ana Kujundžić 40, Julijana Tomić 35, Sanjin Jahutka 34, Filip Leko 32, Tea Cukarić 30, Elena Klemenčić 29
 
Rezultati rada na kolegiju (ukupna ocjena) objavit će se naknadno.
Upis ocjena izvršit će se  14.02. (srijeda) s početkom u 8:30 h.
 
Nositelj kolegija:
Prof.dr.sc. Jasmina Gržinić

Popis obavijesti