Rezultati ispita iz kolegija

 

Međunarodni turizam

 

 1. Sanda Poropat 85
 2. Ines Vincek 81
 3. Iva Horvat 76
 4. Nerea Cossutti 75
 5. Kristina Kulišić 74
 6. Monika Bojko 72
 7. Klara Orban 72
 8. Tena Tadijanović 70
 9. Marin Ćavar 69
 10. Loris Pilar 67
 11. Sandi Lazarić 63
 12. Lea Bratović 62
 13. Sara Mužina 61
 14. Anja Pintar 54
 15. Nevia Ilijaš 52
 16. Kristina Farena 51
 17. Anđelina Horvat 42
 18. Andrea Gavran 36
 19. Ines Jurčec 29
 20. Daria Dukić 7

 

 

 

Rezultati rada na kolegiju (ukupna ocjena) objavit će se naknadno.

Upis ocjena izvršit će se  14.02. (srijeda) s početkom u 8:30 h.

 

Nositelj kolegija:

Prof.dr.sc. Jasmina Gržinić

Popis obavijesti