U sljedećem terminu nastave, u ponedjeljak 21. svibnja, predviđene su preostale prezentacije projektnih zadataka: Ruta suhozida i Gradske kulturne rute. Podsjećaju se studenti da pripreme prijedloge kulturnih ruta za područje svoje lokalne zajednice.

Predrok je planiran za ponedjeljak, 4. lipnja. Studenti sve materijale potrebne za pripremu provjere znanja mogu naći na e-učenju.

doc. dr. sc. Nataša Urošević

Popis obavijesti