Rezultati pisanog dijela ispita:

1. 0303036241     dovoljan (2)

2. 0303045809    dovoljan (2)

3. 0253003687     nedovoljan (1)

Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak, 28/06 u 13.30, kab. 30.

Predmetna nastavnica:

izv. prof. dr. Kristina Afrić Rakitovac

Popis obavijesti