Pisani dio ispita položili su:

1. 0253003687

2. 0663009046

Usmeni dio ispita održat će se, sukladno pretnodnoj najavi, u petak, 13.07.2018. s početkom u 12.00, kab. 30.

izv. prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac

Popis obavijesti