Pisani dio ispita će se zbog velikog broja prijavljenih studenata, u ponedjeljak, 03.09.2018., održati u dvije grupe.

Raspored održavanja pisanog dijela ispita:

I. grupa: dvorana Istra_14:00 - 15:00h - kolegij Organizacija - studenti sa početnim slovima prezimena od A do L i Organizacija (DC Umag) - svi prijavljeni studenti

II. grupa: dvorana Istra_15:00 - 16:00h - kolegij Organizacija - studenti sa početnim slovima prezimena od M do Ž i kolegij Osnove organizacije - svi prijavljeni studenti.

Roberta Kontošić Pamić

Popis obavijesti