Obavještavaju se studenti koji su prijavili ispit iz kolegija Marketing u kulturi i turizmu dana 5. rujna 2018. da su postignuti sljedeći rezultati:

- 0303041035 - np (0)

- 0303045653 - 11 bodova (1)

- 0303052709 - np (0)

- 0303052938 - np (0)

 

prof. dr. sc. Danijela Križman Pavlović

Popis obavijesti