Pisani dio ispita položila je osoba s JMBAG-om 0303031955. Usmeni dio ispita održat će se u srijedu, 12. rujna o.g. u 9.00, kabinet 30.

Predmetna nastavnica:

izv. prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac

Popis obavijesti