Pisani dio ispita će se zbog velikog broja prijavljenih studenata, u utorak, 18.09.2018., održati u dvije grupe.

Raspored održavanja pisanog dijela ispita:

I. grupa: dvorana Istra_8:00 - 9:00h - kolegij Organizacija - studenti sa početnim slovima prezimena od A do L,

II. grupa: dvorana Istra_9:00 - 10:00h - kolegij Organizacija - studenti sa početnim slovima prezimena od M do Ž i kolegij Osnove organizacije - svi prijavljeni studenti.

Roberta Kontošić Pamić

Popis obavijesti