Rezultati pisanog dijela ispita objavljeni su na stranicama e-učenja kolegija.

Na usmeni dio ispita pozivaju se studenti koji su u pisanom dijelu ispita ostvarili 25 i više bodova.

Usmeni dio ispita održat će se u ponedjeljak, 24.09.2018, u kabinetu br. 39., s početkom u 8:30 h.

Komisijski ispit za studenticu (JMBAG: 0303060200) održat će se u utorak, 25.09.2018., s početkom u 10:30h, u kabinetu br. 39.

                                                                              

Roberta Kontošić Pamić

Popis obavijesti