Prva provjera znanja održat će se u redovnom terminu nastave, u srijedu, 28. studenog u 12.30. Studenti sve materijale potrebne za pripremu kolokvija mogu naći na e-učenju.

doc. dr. sc. Nataša Urošević

Popis obavijesti