Prva provjera znanja održat će se u srijedu, 28. studenog u 11.30 u dvorani 402. Studenti sve informacije i materijale potrebne za pripremu kolokvija mogu naći na e-učenju.

Studenti se ujedno pozivaju na predavanje prof. emeritusa Miroslava Bertoše u petak, 23. studenog u 13 sati u dvorani Slavko Zlatić na Filozofskom fakultetu. Pozivnica u prilogu.

doc. dr. sc. Nataša Urošević

Popis obavijesti