Rezultati pisanog dijela ispita, kao i termin održavanja usmenog dijela, objavljeni su na stranicama e-učenja kolegija.

Roberta Kontošić Pamić

Popis obavijesti