Prva obavijest

Ispit iz glotodidaktičkih i metodoloških sadržaja u nastavi talijanskog jezika L2

(DITALS)

 

Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije/Facoltà di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli sklopio je 2018. godine Ugovor o suradnji sa Sveučilištem za strance u Sieni/Università per stranieri di Siena (Italija). Ovim Ugovorom omogućava se svim zainteresiranim nastavnicima talijanskog jezika kao L2 iz Hrvatske i drugih država Europske Unije, te iz svih ostalih država izvan Europske Unije, polaganje ispita iz glotodidaktičkih i metodoloških sadržaja poučavanja talijanskog jezika. Položenim ispitom kandidat pridobiva međunarodno priznato Uvjerenje o stečenim glotodidaktičkim i metodološkim kompetencijama talijanskog jezika za strance – Certificazione DITALS (Didattica dell’Italiano a Stranieri). Ovim dokumentom zajamčene su nove mogućnosti zapošljavanja nastavnika talijanskog jezika za strance u Europskoj Uniji kao i moguće dalje usavršavanje pri centru DITALS u svrhu polaganja ispita za pridobivanje Uvjerenja DITALS - DITALS BASE (DITALS osnove), DITALS di I (DITALS I razina) i DITALS di II livello (DITALS II razina).

 

Ispit

DITALS II LIVELLO (DITALS II razina) https://ditals.unistrasi.it/14/9/Esame_DITALS_di_II_livello.htm) održava se dva puta godišnje. Važno je napomenuti da se upisi zatvaraju pedeset (50) dana prije ispita!

Dostupne informacije na web stranici: https://ditals.unistrasi.it/59/44/Iscrizioni_agli_Esami_DITALS.htm

Ispitni rokovi za 2019. godinu: 22. veljače 2019.

                                                      19. srpnja 2019.

Upisni obrazac (preuzmi): https://ditals.unistrasi.it/public/articoli/44/mod.iscriz.%20SIENA%20II%20livello%2022.02.2019_definitivo.pdf

Cijene ispita (https://ditals.unistrasi.it/58/94/Tasse_Esami.htm):

Upis – 40,00 eura (ili iznos u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a)

Ispit – 220,00 eura (ili iznos u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a)

Uskoro će uslijediti naputci za uplatu.

Kontakt

E-mail: tanja.habrle@gmail.com

Popis obavijesti