Druga provjera znanja održat će se u četvrtak, 10. siječnja, u redovnom terminu nastave. Studenti sve materijale i literaturu potrebnu za pripremu kolokvija mogu naći na e-učenju.

Ugodni blagdani!

doc. dr. sc. Nataša Urošević

Popis obavijesti