Nastava će se ovaj tjedan iznimno održati u petak, 18. siječnja, u 15.45 u dvorani Caster. Pozivaju se studenti da pripreme preostale prezentacije i da u međuvremenu odrade istraživanje uz pomoć ankete koju mogu naći na e-učenju.

Druga provjera znanja održat će se u srijedu, 23. siječnja. Studenti sve materijale i literaturu potrebnu za pripremu drugog kolokvija mogu naći na e-učenju.

doc. dr. sc. Nataša Urošević

Popis obavijesti