Rezultati pisanog dijela ispita objavljeni su na stranicama e-učenja kolegija.

U srijedu, 20.02., održat će se pregled ispita u 9:00h, a usmeni dio ispita istoga dana u 9:30h, u kabinetu br. 39.

Usmenom ispitu pristupaju studenti sa 25 i više bodova.

Roberta Kontošić Pamić

Popis obavijesti