OGLASNA PLOČA FITIKS-A:

UNWTO Affiliate Member


Polazak za Zagreb u 7.30 - okupljanje u 7.20 ispred glavnog ulaza zgrade Fakulteta - ulica Ronjgova 1

 

Partenza per Zagabria alle ore 7.30 - ritrovo alle 7.20 all'ingresso principale dell'edificio della Facoltà - via Ronjgov 1

 

Želimo Vas obavijestiti da Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije organizira u utorak 9. travnja 2019. za studente Talijanskog jezika i književnosti i Kulture i turizma jednodnevnu terensku nastavu u Zagreb, prema programu:

Polazak za Zagreb u 7.30 sati

1. Memorijalni prostor Miroslava i Bele Krleža – posjet domu Miroslava Krleže uz stručno vodstvo od 11.00 do 12.00 sati (10,00 kn) (Krležin Gvozd 23)

2. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu – posjet knjižnici uz stručno vodstvo od 12.30 do 13.30 sati (Hrvatske bratske zajednice 4)

Pauza za ručak od 13.45 do 14.45 sati (slobodno vrijeme)

3. MSU Muzej suvremene umjetnosti – posjet izložbi Futurizam, dinamizam i boja uz stručno vodstvo od 15.00 do 16.00 sati (15,00 kn) (Avenija Dubrovnik 17)

4. Booksa – pauza za kavu (Martićeva ul. 14d)

Slobodno vrijeme od 16.30 do 17.30 sati

5. Umjetnički paviljon u Zagrebu – posjet izložbi Dušan Džamonja 50/60 uz stručno vodstvo od 18.00 do 19.00 (Trg kralja Tomislava 22) šetnja do ZKM-a i pauza za kavu

6. ZKM Zagrebačko kazalište mladih Proba orkestra – kazališna predstava od 20.00 do 21.30 sati (30,00 kn) (Teslina 7)

Polazak za Pulu u 21.45

Povratak u Pulu u 00.45

Studenti plaćaju samo ulaznice – 55,00 HRK.

Molimo zainteresirane studente da donesu navedeni iznos do 5. travnja u tajništvo našeg Fakulteta (g.đi Barbari Ferro Ghiraldo).

 

Vorremmo informarvi che la Facoltà di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali organizza martedì 9 aprile 2019 un’uscita didattica a Zagabria per gli studenti di Lingua e letteratura italiana e Cultura e turismo con il seguente programma:

Partenza per Zagabria alle ore 7.30

1. Casa memoriale di Bela e Miroslav Krleža – visita guidata dalle ore 11.00 alle ore 12.00 11.00 (10,00 kn) (Krležin Gvozd 23)

2. Biblioteca nazionale e universitaria di Zagabria - visita guidata dalle ore 12.30 alle ore 13.30 (Hrvatske bratske zajednice 4)

Pausa pranzo - dalle 13.45 alle 14.45 (tempo libero)

3. MSU Museo di Arte Contemporanea di Zagabria – visita guidata alla mostra Futurismo, dinamismo e colore dalle ore 15.00 alle ore 16.00 (15,00 kn) (Avenija Dubrovnik 17)

4. Booksa – Pausa caffè (Martićeva ul. 14d)

Tempo libero dalle ore 16.30 alle ore 17.30

5. Padiglione d’Arte di Zagabria – visita guidata alla mostra Dušan Džamonja 50/60 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 (Trg kralja Tomislava 22)

Passeggiata fino al Teatro ZKM e pausa caffè

6. ZKM Teatro dei Giovani di Zagabria Proba orkestra – spettacolo teatrale dalle ore 20.00 alle ore 21.30 (30,00 kn) (Teslina 7)

Partenza per Pola alle ore 21.45

Arrivo a Pola alle ore 00.45

Gli studenti pagano soltanto i biglietti d'ingresso – 55,00 HRK. L’importo va consegnato in segreteria entro e non oltre il 5 aprile c.a. (alla sig.ra Barbara Ferro Ghiraldo).

Popis obavijesti