Rezultati ispita objavljeni su na stranicama e-učenja kolegija. 

Pregled ispita održat će se u srijedu, 19.06., u 9:00h, u kabinetu br. 39, a usmeni dio ispita istoga 
dana u 10:00h.
Usmenom ispitu pristupaju studenti sa 25 i više bodova.

dr. sc. Roberta Kontošić Pamić

Popis obavijesti