Prve konzultacije u rujnu održat će se u ponedjeljak, 2. rujna u 16 sati.

Podsjećaju se studenti koji planiraju obranu završnog ili diplomskog rada u rujnu da finalnu verziju rada, prethodno odobrenu od mentora, treba predati na čitanje povjerenstvu najkasnije početkom rujna.

doc. dr. sc. Nataša Urošević

Popis obavijesti