Studenti u prilogu mogu naći listu s podijeljenim temama seminarskih radova. Studenti koji se još nisu upisali pozivaju se da izaberu temu i o tome obavijeste predmetnu nastavnicu. Za sljedeći termin nastave potrebno je napisati esej "Vrijednosti identiteta lokalne zajednice" i istražiti literaturu za seminarski rad. Sva literatura popisana je u syllabusu, a svi materijali potrebni za praćenje kolegija dostupni su na e-učenju.

doc. dr. sc. Nataša Urošević

Popis obavijesti