Enis Čišić. Gostujuće predavanje...

Nagrađivani ilustrator, Marvelov strip-crtač, umjetnički direktor časopisa «La Lettura», suradnik novina Corriere della Sera, direktor festivala Mittelfest u Udinama te predavač na Američkom univerzitetu u Sarajevu održati će predavanje na Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, u srijedu 13. studenoga 2019. godine u 15:30 sati (dvorana 28/4, I. M. Ronjgova 1).

Predavanje je obavezno za studente Jezične i interkulturalne medijacije, Talijanskog jezika i književnosti te Kulture i turizma i talijanskog jezika i kulture.

Popis obavijesti