Poziv studentima FITIKS-a na...

14. - 17. svibnja 2020.

 

RELACIJA: PULA – TORINO – PULA
TRAJANJE: 4 dana (3 noći)

1. dan: 14.05.2020.
- polazak iz Pule u 6.00 ujutro, autobusom s pauzama na autocesti
- dolazak u TORINO u popodnevnim satima i smještaj u hotel Candiolo Best Quality

- slobodno vrijeme i večera u vlastitom aranžmanu u blizini hotela
- noćenje

2. dan 15.05.2020.
- 9:00 polazak autobusom za sajam knjige u Lingotto Fiere
- 10:00-12.00 Museo dell’Automobile
- 13.00-19:00 Salone Internazionale del Libro di Torino

- noćenje u hotelu

3. dan 16.05.2020.
-9:00-11:00 razgled Torina s vodičem na talijanskom i na engleskom jeziku

- Mole Antonelliana (cupola) i Museo del cinema – audiovodič

- slobodno vrijeme

- Museo Egizio, vodič na talijanskom i na engleskom jeziku
- slobodno popodne

- noćenje u hotelu
 

 4. dan 17.05.2020.

- Palazzo Reale i Musei Reali (Armeria Reale, Galleria Sabauda, Museo di Antichità)
- polazak za Pulu oko 13:00 sati

- dolazak u kasnim večernjim satima

CIJENA PO OSOBI:
CIJENA u 1/2 po osobi:     1. 510,00 kn * ima 17 dvokrevetnih soba                                               
(plaćanje u 5 rata po 302,00 kn svaka)
 

CIJENA u 1/3 po osobi:  1. 350,00 kn    * ima 4 trokrevetnih soba
(plaćanje u 5 rata po 270,00 kn svaka)
 

CIJENA u 1/1:                  1. 775,00 kn * ima 4 jednokrevetnih (za profesore)
(plaćanje u 5 rata po 355,00 kn svaka)

Mogućnost plaćanja u 5 rata:
1. rata 15.12. 2019.
2. rata 10.01. 2020.
3. rata 10.03. 2020.
4. rata 10.04. 2020.
5. rata 10.05. 2020.

CIJENA UKLJUČUJE:
Smještaj s doručkom u dvokrevetnim, trokrevetnim i jednokrevetnim sobama u hotelu/resort Best Quality Candiolo, sobe imaju 12 kanala TV SKY, WiFI;
ULAZNICE: sve ulaznice za sajam knjiga i muzeje koji su navedeni u programu (Salone del libro, Molle Antoneliana, Museo dell'automobile, Museo del cinema, Museo egizio, Palazzo Reale i Museo Reale);
VODIČI: vodiči na talijanskom i engleskom jeziku za Torino i za egipatski muzej;
AUDIOVODIČI u muzeju kinematografije;
OSTALI TROŠKOVI: jednog pratitelja, smještaj za šofera, putno osiguranje koje će biti sklopljeno s Wiener osiguranjem, troškovi organizacije, taxe, pdv.
 

*Cijenu autobusa pokrivaju Filozofski fakultet i Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije

 

Cijena ovog paket aranžmana je izračunata na osnovi 43-46 polaznika.
Ukoliko polaznika bude 38-42 cijena će se povećati za 40,00 kuna po osobi.
Ukoliko polaznika bude 35-38 cijena se povećava 50,00 kuna po osobi.
 

Rok za prijavu je 15.12.2019. i vrši se pismenim putem na e-mail tanja.habrle@gmail.com (Tanja Habrle). Prilikom prijave, molimo Vas da dostavite Vaše osobne podatke: ime i prezime, adresa prebivališta, OIB, datum rođenja, kontakt mail i telefon te da naznačite vrstu sobe koju želite (dvokrevetna ili trokrevetna). *Za trokrevetne sobe navesti imena osoba s kojima ćete dijeliti sobu.

 

UPLATU IZVRŠITI NA:
           Transakcijski račun u korist:
           IDEAL COMMERCE d.o.o BUZETSKA 10, 52100 PULA
           Žiro račun pri RBA HR1224840081103329155
           U opisu obavezno napisati: PREZIME putnika, TORINO 2020
 

Molimo cijenjene putnike, potvrde uplata svih podmirenih rata ponesite na putovanje, kao dokaz o uplatama, kako bi agencija bila u mogućnosti podmiriti troškove prema važećoj ponudi te garantirati dogovoren aranžman.

Popis obavijesti