Predavanje će se u ponedjeljak, 2. ožujka održati u 15 sati u dvorani Pula, zajedno za drugu i treću godinu. Studenti sve nastavne materijale i informacije mogu naći na e-učenju.

doc. dr. sc. Nataša Urošević

Popis obavijesti