Studenti na e-učenju mogu naći sve materijale potrebne za praćenje nastave, kao i raspored seminarskih izlaganja (posebno za drugu i treću godinu). Pozivaju se studenti da se drže dogovorenog rasporeda te da po dogovoru radove ne šalju mailom već uploadaju na e-učenje u dogovorenim terminima.

doc. dr. sc. Nataša Urošević

Popis obavijesti