Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Demografske i biopsihosocijalne odrednice uspješnog starenja

Znanstveno područje: društvene znanosti

Znanstveno polje: psihologija; razvojna i zdravstvena psihologija

Sažetak

Psihološka istraživanja u području starenja često su usmjerena na kognitivno funkcioniranje, no potrebno je i važno proširiti istraživanja na one fenomene koji mogu pomoći u razumijevanju čitavog niza prilagodbi i promjena koje nastaju tijekom starenja. Polazište ovoga istraživanja nalazimo u nekoliko modela i teorija: teoriji aktiviteta, teoriji nade, socijalne podrške i modelu selektivne optimizacije pomoću kompenzacije. Odabrani su zbog toga što sadrže elemente koji doprinose uspješnom starenju, te je cilj ovoga istraživanja provjeriti njihovo međusobno funkcioniranje i primjenjivost u postizanju, objašnjavanju i održavanju pozitivnih aspekata starenja. Istraživanjem će se obuhvatiti oko 300 osoba starijih od 65 godina oba spola, kako bi se ispitao doprinos dviju skupina prediktorskih varijabli i to sociodemografskih i biopsihosocijalnih uspješnom starenju operacionaliziranom u terminima dvokomponentnog modela (kao objektivan i subjektivni uspjeh), te u terminima alternativnog modela (subjektivno zdravlje, percipirani ekonomski status i sreća).

Ključne riječi:starenje, strategije, aktivnost, nada, socijalna podrška

Voditeljica:

Članica projektnog tima:

  • izv. prof. dr. sc. Ivana Tucak Junaković, Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru
  • izv. prof. dr. sc. Marina Nekić, Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru

Trajanje projekta: prosinac 2019. - prosinac 2020.

Vrsta projekta: institucijski znanstveni projekt FITIKS-a