Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Kulturna inteligencija

Validacija metrijskih karakteristika skale kulturne inteligencije (CSQt - cultural intelligence scale)

Znanstveno područje: društvene znanosti

Znanstveno polje: pedagogija

Grana: interkulturalna pedagogija

Sažetak

Kulturna inteligencija je individualna sposobnost pojedinca koja se stječe iskustvom i obrazovanjem, a temelji se i na nekim osobnim karakteristikama ličnosti, kao što su ekstraverzija tj. spremnost i otvorenost za nove kulturno različite interakcije. Kulturna inteligencija ne odnosi se samo na sposobnost učinkovitog funkcioniranja u jednoj zemlji i njezinoj kulturi, već u više različitim kulturama i kulturnim situacijama. Ona otvara nova iskustva koja će omogućiti da kulturne razlike postanu prilika za učenje, osobni rast i razvoj i bolje međuljudske odnose. Iako su empirijska istraživanja o kulturnoj inteligenciji relativno nova i još uvijek nedovoljno proučena i istražena, dobiveni rezultati pokazuju kako osobe s višom kulturnom inteligencijom imaju veću sposobnost predviđanja, snalaženja, razumijevanja, prilagođavanja i donošenja odluka u kulturno različitim situacijama.

Cilj je ovoga projekta prije svega s teorijskog aspekta analizirati koje su zajedničke karakteristike interkulturalnoj kompetenciji i kulturnoj inteligenciji; u čemu se razlikuju i koja je njihova uloga u razvoju interkulturalne učinkovite interakcije, odnosno objasniti međusobnu povezanost između interkulturalne kompetencije, kulturne inteligencije i kulture. Istraživački dio projekta ogleda se prvenstveno u validaciji mjernog instrumenta tj. Skale kulturne inteligencije u Hrvatskoj i primjene istog na odabranom uzorku ispitanika u Hrvatskoj kako bi se utvrdilo postojanje određenih vještina koje obuhvaća kulturna inteligencija, kao što su percepcija, prilagodljivost, snalažljivost, učinkovitost, itd.

Ključne riječi:

  • interkulturalizam, kultura, kulturna inteligencija, (inter)kulturalna kompetencija, interkulturalna komunikacija.

Voditelj projekta:

Članovi projektnog tima:

  • izv. prof. dr. sc. Andrea Matošević
    • Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije/Facoltà di studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali           
  • doc. dr. sc. Dijana Drandić
    • Istarsko veleučilište/Università Istriana di Scienze Applicate - Pula/Pola

Trajanje projekta: prosinac 2019. - prosinac 2020.

Vrsta projekta: institucijski znanstveni projekt FITIKS-a