Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Rad Britansko-jugoslavenskog udruženja u poraću.

Institucionalizacija udarničkog rada, turističke promocije i ideje (raz)otuđenja od 1945. do 1965.

Znanstveno područje: humanističke znanosti

Znanstveno polje: etnologija i antropologija

Sažetak

Jedan od najznačajnijih autoriteta europske historiografije i kulture svakodnevice, britanski povjesničar Edward Palmer Thompson, 1948. godine objavio je zbornik radova The Railway. An Adventure in Construction nakon jednomjesečnog boravka na omladinskoj radnoj akciji Šamac-Sarajevo u Bosni s britanskom brigadom gdje je služio u ulozi brigadira. Iako je navedena publikacija gotovo u potpunosti previđena u europskim humanističkim znanostima, a posljedično također u humanističkim znanostima Velike Britanije i Hrvatske, ona je rezultatom vrlo specifičnih povijesnih procesa institucionalnoga povezivanja Velike Britanije i Jugoslavije u periodu nakon Drugoga Svjetskog rata. To je povezivanje svoj izričaj dobilo kroz osnivanje i organizaciju British-Yugoslav Association [Britansko-jugoslavensko udruženje] koja je bila smještena na lokaciji Park Crescent u Londonu. Zamišljena kao platforma međusobnog povezivanja, upoznavanja i razmjene između dvije ratom snažno okrnjene zemlje, a koje su novu „kulturu postojanja“ gradile i na „reciprocitetu učenja“, djelovanje Britansko-jugoslavenskog udruženja artikuliralo se na području nakladništva, objavljivanja knjiga i časopisa i ostalih periodičkih publikacija te „međusobne“ razmjene napose mlađe populacije. Istraživanje će pokušati odgovoriti na pitanja o ideji tog povezivanja, otuđenja i raz-otuđenja kroz rad te osvijetliti specifičnosti povezivanja poratnoga rada s turizmom.

Ključne riječi:

  • British-Yugoslav Association, razotuđenje, rad, ORA

Voditelj projekta:

Članovi projektnog tima:

  • prof. dr. sc. Tanja Petrović
    • Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU, Ljubljana)
  • doc. dr. sc. Boris Koroman
    • Filozofski fakultet i Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Trajanje projekta: prosinac 2019. - prosinac 2020.

Vrsta projekta: institucijski znanstveni projekt FITIKS-a