Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Međunarodni znanstveni skup posvećen Paulu Kupelwieseru prigodom 100. obljetnice obljetnice smrti

 

 

Sveučilišna knjižnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije istog Sveučilišta priređuju: 

Međunarodni znanstveni skup posvećen Paulu Kupelwieseru prigodom 100. obljetnice obljetnice smrti

Brijuni - Pula, 11-12. listopada 2019.

Prigodom 100. obljetnice obljetnice smrti Paula Kupelwiesera (Beč, 1.2.1843. - Beč, 20.3.1919.), poduzetnika i vizionara, začetnika sustavnog razvoja turizma u južnoj Istri i stvaratelju modernog Brijunskog otočja Sveučilišna knjižnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije istog Sveučilišta priredit će međunarodni znanstveni skup posvećen Paulu Kupelwieseru.

Program

Plakat skupa

Mjesto održavanja skupa

Skup će se održati 12. listopada 2019. u Sveučilišnoj knjiznici u Puli (Herkulov prolaz 1) uz otvorenje skupa na Brijunima 11. listopada (poslijepodne).

O skupu

Austrijski vizionar - industrijalac, stručnjak na području metalurgije i poduzetnik - Paul Kupelwieser kupio je 1893. godine malarično i gotovo nenastanjeno Brijunsko otočje te je tijekom sljedećih dvadesetak godina uložio veliki trud i znatan dio svog imetka (stečenog dugogodišnjim radom na mjestu direktora čeličana u Witkowitzama) u razvitak otočja: pošumljivanje, izgradnju vodovoda, dovođenje električne energije, izgradnju hotela, otvaranje zoološkoga vrta, proizvodnju vina i dr. Preuredio je otočje u elitno odmaralište pripadnika visokih društvenih slojeva. Godine 1900. pozvao je njemačkog bakteriologa Roberta Kocha da radi na suzbijanju malarije, što je ovaj prihvatio te su od 1901. do 1903. god. trojica njegovih znanstvenika pod njegovim vodstvom uspješno iskorijenili malariju na otočju i u okolici Brijuna. God. 1910. otočje je imalo 287 stanovnika, školu, poštanski ured i liječnika, a broj posjeta gostiju stalno je rastao. Kupelwieser je svojim pothvatom omogućio i zapošljavanje i velikog broja radnika iz okolice. Nakon propasti Monarhije i talijanskog zaposjedanja Istre 1918. Paul Kupelwieser otišao je u Austriju, gdje je 1919. preminuo.

Teme skupa

Teme skupa vezane su za Brijune i okolicu u Kupelwieserovo vrijeme i potencijale razvoja kulturnog turizma na Brijunima:

 • Suradnja Paula Kupelwiesera i dr. Roberta Kocha na suzbijanju malarije i organiziranje zdravstvene službe na Brijunima (dr. O. Lenz)
 • Pošumljivanje otočja
 • Organiziranje opskrbe vodom
 • Arhitekatura na otočju
 • Pejzažni parkovi nastali u vrijeme P. Kupelwiesera
 • Novine Brioni Insel-Zeitung i druge promidžbene publikacije
 • Kupelwieserov doprinos arheološkim istraživanjima na otočju
 • Slikari koji su slikali na Brijunima i drugi umjetnici koji su gostovali na otočju
 • Razvoj turizma
 • Kupelwieserova gospodarska djelatnost u okolici Brijuna (na području Valture) i njegovi planovi za gospodarsku djelatnost na području Medulina
 • Zoološka stanica
 • Sinergija kulture i turizma- potencijali razvoja kulturnog turizma na Brijunima.

Organizatori skupa

Sveučilišna knjižnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Organizacijski i Programski odbor

Predsjednik

 • dr. sc. Bruno Dobrić, voditelj Sveučilišne knjižnice Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Članovi

 • izv. prof. dr. sc. Tea Golja, dekanica Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 • doc. dr. sc. Nataša Urošević, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
 • dr. sc. Brigitta Mader, arheologinja i slavistica (Wien/Beč)
 • dr. sc. Alida Perkov (Ližnjan)
 • Marieta Djaković, v. pred., Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
 • Mira Pavletić, voditeljica pododsjeka za zaštitu kulturnih dobara NP Brijuni (NP Brijuni)

Važni datumi

Pozivamo vas da prijavite izlaganje do 15. kolovoza 2019. (na adresu: Sveučilišna knjižnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Herkulov prolaz 1 52100 Pula), a da nam do 1. rujna 2019. pošaljete sažetak izlaganja (do 1.000 riječi). Izlaganje teme (s projekcijom ili bez nje) ograničeno je na 15 minuta.

Fotografije

Pogledajte našu galeriju fotografija sa skupa.