U ponedjeljak 19. veljače 2018. godine zatvoren je drugi Erasmus+ natječaj za osoblje za akademsku godinu 2017./2018. u okviru projekta broj 2017-1-HR01-KA103-034943. Pregled pristiglih prijava i kvalitativnu ocjenu istih obavilo je Erasmus povjerenstvo imenovano Odlukom rektora (KLASA: 605-01/18-01/07, URBROJ: 380-01-13-18-7). 

Putem urudžbenog zapisnika zaprimljeno je 5 prijava: 

  • prof. dr. sc. Marinko Škare (održavanje nastave)
  • doc. dr. sc. Dean Sinković, MBA (održavanje nastave)
  • doc. dr. sc. Eliana Moscarda Mirković (održavanje nastave)
  • doc. dr. sc. Erik Ružić (stručno osposobljavanje)
  • Sunčana Tuksar, mag. educ. philol. angl. (održavanje nastave).

Natječaj i odabir kandidata proveden je sukladno Pravilniku o provođenju Erasmus+ programa objavljenom na stranicama Agencije za mobilnost i programe EU.

Formalnim uvjetima Natječaja udovoljile su sve prijave. Kvalitativnim uvjetima Natječaja su također udovoljile sve prijave te im se dodjeljuje financijska potpora sukladno predloženom programu rada/održavanja nastave, a prema sljedećem redoslijedu:

  1. Sunčana Tuksar, mag. educ. philol. angl. (održavanje nastave)
  2. doc. dr. sc. Erik Ružić (stručno osposobljavanje)
  3. prof. dr. sc. Marinko Škare (održavanje nastave)
  4. doc. dr. sc. Dean Sinković, MBA (održavanje nastave)
  5. doc. dr. sc. Eliana Moscarda Mirković (održavanje nastave)

Ured za partnerstvo i projekte

Popis obavijesti