Dana 15.5.2018. godine zatvoren je treći Erasmus+ natječaj za osoblje za akademsku godinu 2017./2018. u okviru projekta broj 2017-1-HR01-KA103-034943. Pregled pristiglih prijava i kvalitativnu ocjenu istih obavilo je Erasmus povjerenstvo imenovano Odlukom rektora (KLASA: 605-01/18-01/07, URBROJ: 380-01-01-18-16). 

 Putem urudžbenog zapisnika zaprimljeno je 5 prijava:

  • prof.dr.sc. Nevenka Tatković (stručno osposobljavanje)
  • doc.dr.sc. Tea Golja (stručno osposobljavanje)
  • doc.dr.sc. Eliana Moscarda Mirković (stručno osposobljavanje)
  • doc.dr.sc. Valter Boljunčić (stručno osposobljavanje)
  • Ivona Peternel, dipl.oec (stručno osposobljavanje)

Natječaj i odabir kandidata proveden je sukladno Pravilniku o provođenju Erasmus+ programa objavljenom na stranicama Agencije za mobilnost i programe EU. 

Formalnim uvjetima Natječaja udovoljile su sve prijave. Kvalitativnim uvjetima Natječaja su također udovoljile sve prijave te im se dodjeljuje financijska potpora sukladno predloženom programu rada.

Ured za partnerstvo i projekte

Popis obavijesti