Sveučilište Jurja Dobrile u Puli kao dio Konzorcija “Hrvatska sveučilišta za EU projekte” u suradnji sa Udrugom Informo iz Vodnjana raspisuje Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse. Natječaj je otvoren od 8. listopada do 9. studenog 2018. godine.

Natječaj sa sastoji od sljedećih dokumenata koji se nalaze privitku:

  1. Tekst natječaja na hrvatskom jeziku
  2. Prijavni obrazac/Izjava studenata na hrvatskom jeziku
  3. FAQ na hrvatskom jeziku
  4. How to submit your candidature na engleskom jeziku koji se odnosi na prijavu na EuGen portal. 
Popis obavijesti