Pozivaju se zainteresirani studenti da se prijave na 7th Maltepe University International Student Congress (ICNTE). Od 2013. godine ICNTE okuplja studente iz raznih dijelova svijeta i pruža im priliku da predstave svoja istraživanja, stavove i ideje o važnim temama u strojarstvu. Izlagači će se sastojati od grupe studenata preddiplomske, diplomske i doktorske razine studija. Svaki će sudionik predstaviti minimalno jedno vlastito istraživanje, članak ili rad na zadanu temu. 

Sveučilište Maltepe, Istanbul, Turska, Fakultet strojarstva i prirodnih znanosti: "International Student Congress on new Technologies in Engineering (ICNTE 2019)"

 

Zainteresirani studenti trebaju poslati sažetak svog rada (do 300 riječi) i motivacijsko pismo do 1. ožujka 2019. godine. Sažetak se predaje slanjem na službenu e-mail adresu koja će biti priložena na kraju. Studentima će biti poslane upute po primitku motivacijskog pisma. 

Važni datumi: 

 • rok za predaju sažetka rada
  • 01.03.2019.
 • rezultati prijave
  • 15.03.2019.
 • ICNTE 2019
  • 09.-10.05.2019.

Kotizacije za sudionike su besplatne. Troškovi koje podmiruje Sveučilište Maltepe su sljedeći: 

 • smještaj
 • prijevoz: aerodrom ↔ hotel
 • prehrana
 • pristup svim predavanjima
 • pauze
 • kongresni materijali
 • razgledavanje Istanbula.

Troškovi koje sudionici sami podmiruju: 

 • avionska karta
 • osobni troškovi
 • troškovi smještaja van okvira troškovnika
 • prijevoz od hotela do centra grada
 • dodatna pića i obroci 
 • sudjelovanje gostiju pozvanih od strane sudionika
 • troškovi izdavanja vize.

 

Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici ili slanjem e-maila na službenu adresu: 

Popis obavijesti