U okviru Erasmus + projekta Dynamic od 2. do 4. rujna 2019. godine na Tehničkom Sveučilištu u Varni (Bugarska) održan je projektni sastanak na kojem je sudjelovalo i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Unutar WP2- radnog paketa predstavljene su implementacijske aktivnosti te je bilo govora o planiranju izvještavanja o fokus grupama. Predstavljen je i koncept izvještaja o odobrenim dualnim kurikulumima.

U okviru radnog paketa tri - WP3 odrađeno je savjetovanje prilagođenog "toolkita" Sveučilištu te je vođena rasprava o treniranju za djelatnike fakulteta.

Ostvareni napretci u Bugarskoj i Rumunjskoj predstavljeni su u okviru radnog paketa četiri - WP4 te implementacija aktivnosti "Train the Trainer" u Hrvatskoj. Održana je i "multiplier" trening radionica.

Idući dan predstavljeni su implementirani pilot projekti u partnerskim organizacijama, u područjima mehatronike i robotike, pomorskog inžinjerstva, brodogradnje i građevine.

Prezentirani su i prvi izvještaji o internoj evaluaciji te je najavljen raspored za izradu drugog evaluacijskog izvještaja.

Realizirani ciljni indikatori predstavljeni su konzorciju, nakon čega je uslijedio sastanak upravnog i partnerskog odbora projekta. Uslijedila je studijska posjeta “MTG – Dolphin” koji djeluje u području brodogradnje.

U nastavku pogledajte galeriju fotografija sa skupa:

Popis obavijesti