Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:

1. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti: 

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti; 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika; 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistentaiz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika; 
 • za izbor jednogizvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom; 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom; 
 • za izbor jednogizvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistentaiz područja društvenih znanosti, polje pedagogija (s nastavom na talijanskom jeziku); 

2.    Odjel za prirodne i zdravstvene studije: 

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja biomedicine i zdravstva, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana epidemiologija; 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana urologija; 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz interdisciplinarnog područja znanosti, izborna polja (3.02. kliničke medicinske znanosti i 3.03. javno zdravstvo i zdravstvena zaštita); 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz interdisciplinarnog područja znanosti, izborna polja (3.01. temeljne medicinske znanosti i 3.02. kliničke medicinske znanosti); 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti; 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana farmakologija i toksikologija na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (dopunski rad sukladno članku 61. stavku 3. Zakona o radu); 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog  profesora u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (dopunski rad sukladno članku 61. stavku 3. Zakona o radu); 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina;
 • za izbor jednog izvršitelja u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti,  grana medicinska mikrobiologija;
 • za izbor tri izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti,  grana znanost o moru;
 • za ponovni izbor tri izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti,  grana znanost o moru;
 • za izbor dva izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti,  grana znanost o moru;
 • za ponovni izbor pet izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz područja prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti,  grana znanost o moru;
 • za izbor šest izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz područja prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti,  grana znanost o moru;
 • za ponovni izbor tri izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora prvi izbor iz područja prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti,  grana znanost o moru;
 • za izbor tri izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti,  grana znanost o moru.

3.    Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije: 

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača  iz područja društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije na određeno vrijeme do tri godine s punim radnim vremenom (s nastavom na talijanskom jeziku); 
 • za izbor dva izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz interdisciplinarnog područja znanosti, izborna polja (5.01 ekonomija i 6.04 povijest) za potrebe Odsjek za kulturu i turizam;

4.    Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“:

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje  i na radno mjesto redovitog profesora prvi izbor iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana računovodstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;

5.    Odjel za tehničke studije:

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora ili redovitog profesora iz  područja tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo;
 • za izbor tri izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz  područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo, elektrotehnika ili računarstvo;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz  područja tehničkih znanosti, polje interdisciplinarne tehničke znanosti, grana inženjerstvo okoliša;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz   interdisciplinarnog područja znanosti, polje 8.08 projektni menadžment;
 • za izbor tri izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz  područja tehničkih znanosti, polje brodogradnja;

6.    Filozofski fakultet:

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz  područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana japanologija na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (70% radnog vremena).

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
a) životopis;
b) presliku odgovarajuće diplome doktorskog, odnosno diplome sveučilišnog dodiplomskog ili diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija; 
c) prijepis ocjena sa sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija; ili dopunska isprava (supplement) doktorskog studija (za izbore u suradnička zvanja);
d) opis dosadašnje znanstvene, umjetničke, nastavne i stručne djelatnosti;
e) popis objavljenih znanstvenih, umjetničkih i stručnih radova i priložiti preslike relevantnih radova;
f) domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države;
g) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.
S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.
Ako se na natječaj javi pristupnik koji nema znanstveno zvanje dužan je snositi troškove provedbe izbora sukladno općem aktu Sveučilišta.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".     

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 

Popis obavijesti