NATJEČAJI:

UNWTO Affiliate Member


Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje sljedeći Natječaj:

 1. Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” u Puli
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjestoizvanrednog profesora,  iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomije, grana opća ekonomija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
 1. Filozofski fakultet u Puli
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjestodocenta, iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta, iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika; 
 1. Fakultet informatike u Puli
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjestodocenta, iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana matematička analiza na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje  docent ili više, iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavača, iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnika; 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta, iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti ili znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje računarstvo; 
 1. Odjel za prirodne i zdravstvene studije
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjestoizvanrednog profesora,  iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (20% radnog vremena).
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika, iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu.- (dopunski rad sukladno članku 61. stavak 2. Zakona o radu.)

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

a) životopis;

b) presliku diplome i prijepis ocjena sa sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (za izbore u suradnička zvanja); 

c) presliku diplome o doktoratu znanosti (za izbore u znanstveno-nastavna zvanja)

d) opis umjetničke, znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti;

e) popis objavljenih umjetničkih, znanstvenih i stručnih radova i priložiti relevantne radove;

f) domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te

g) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 danaod dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".     

 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

 

Popis obavijesti