Upitnik za studente o interesima i...

S ciljem osmišljavanja novog programa Akademije regionalnoga razvoja i fondova EU obratilo nam se Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Upravo provode anketu o interesima i potrebama studenata u području educiranja o fondovima EU i pisanju projekata s ciljem osmišljavanja novog programa Akademije regionalnoga razvoja i fondova EU te mole sudjelovanje studenata našeg Sveučilišta.

Akademija regionalnoga razvoja i fondova EU je projekt koji na godišnjoj razini provodi Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije s ciljem informiranja i educiranja studentske populacije o EU fondovima. Cilj Akademije je osvijestiti studentsku populaciju o važnosti fondova EU kao jednog od najvažnijih izvora financiranja različitih razvojnih projekata te pružiti studentima znanja, vještine i alate potrebne za pripremu projektnih prijedloga. 

Više informacija o samoj Akademiji možete pronaći na stranici:

Anketa se nalazi na poveznici: 

...a sudjelovanje u ispunjavanju iste je dobrovoljno i anonimno te je za odgovaranje na pitanja potrebno najviše 5 minuta.

Popis obavijesti