Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Utvrđuje se privremena rang-lista studenata i studentica koji ostvaruju pravo na jednokratne potpore (pomoći) zbog slabije socio-ekonomskog statusa u akademskoj godini 2017./2018.

Studenti i studentice koji nisu ostvarili pravo na jednokratnu potporu (pomoć) mogu podnijeti pisani prigovor Sveučilištu u roku od 8 dana od dana objave privremen rang-liste na mrežnim stranicama Sveučilišta. Prigovor se šalje isključivo poštom s naznakom:

Prigovor na natječaj za dodjelu jednokratnih potpora (pomoći)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Zagrebačka 30, 521000 Pula

Po izradi konačne rang-liste rektor Sveučilišta će donijeti odluku o provedenom natječaju.

Studenti i studentice koji ostvare pravo na jednokratnu potporu (pomoć) bit će obaviješteni o postupku oko isplate nakon donošenja odluke rektora o provedenom natječaju.

Popis obavijesti