Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Na temelju članka 59. i 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 71. Statuta Sveučilišta, sukladno odluci Senata o upisu u prvu godinu studija u akademskoj godini 2018./2019. raspisan je Natječaj za upis u I. godinu sveučilišnih diplomskih studija u akademskoj 2018./2019. godini u 2. upisnom roku:

Popis obavijesti