Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Svi kandidati koji su ostvarili pravo upisa, a nisu mu pristupili prema predviđenom rasporedu, mogu se doći (u zgradi Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Preradovićeva 1) upisati i u danima koji slijede nakon njihovog termina, ali najkasnije u petak, 26. srpnja 2019. u 12 sati.

Popis obavijesti