Obavijesti
Radi malog broja prijavljenih kandidata/kandidatkinja na Program stjecanja pedogoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi, u ak. godini 2019./2020. Program se neće izvoditi.   
Temeljem članka 4. Pravilnika o stjecanju pedagoških kompetencija (KLASA: 003-05/14-01/09-01; URBROJ: 380-14-01-1 od 27. studenog 2014. godine), prema Odluci o donošenju Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi (KLASA: 023-03/14-06/00003; URBROJ: 533-25-17-0013 od 16. svibnja 2017.), te sukladno odredbama članka 105. stavka 8. i 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/2008. 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i članka 37. stavcima 2., 3., 4., 5. Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/2009) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje:
Natječaj za upis polaznika i polaznica na Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi za akademsku godinu 2019./2020. bit će objavljen krajem kolovoza 2019. na mrežnim stranicama unipu.hr i u dnevnom tisku Glasa Istre.