Publikacije u izdanju Sveučilišta

Kontakt osoba:

 • Jasna Stjepanović, stručni suradnik za izdavačku djelatnost
  • e-mail: jasna.stjepanovic@unipu.hr 
  • kontakt - mobitel: 099 3777 463
  • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilišna knjižnica, Ured za izdavačku djelatnost
  • Universita Juraj Dobrila di Pola, La biblioteca universitaria, Ufficio editoriale
  • Juraj Dobrila University of Pula, The University Library, Publishing office

Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" u Puli

 

Naziv publikacije

Autor/Urednik

Godina izdanja

Maloprodajna cijena

Napomena

1

EKONOMSKA GLOBALIZACIJA I RAZVOJ U MALIM ZEMLJAMA EUROPE

ur. Lovre Božina, Denisa Krbec

2001.

50,00 kn

 

2

ABORIGINI U AUSTRALSKOJ KNJIŽENOSTI

a. Moira Kostić-Bobanović

2005.

50,00 kn

 

3

ESSAYS IN ECONOMIC PHILOSOPHY

a. Soumitra Sharma,Marinko Škare

2006.

30,00 kn

 

4

ACCOUNTING FOR SMEs: MULTIDIMENSIONAL ASPECTS AND GLOBAL CHALLENGES

a. E. J. Bisam et al.

2007.

50,00 kn 

 

5

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS FOR SMEs: EMPIRICAL EVIDENCES FROM SMEs IN A COUNTRY IN TRANSITION AND A DEVELOPED COUNTRY FACING NEW CHALLENGES

a. Maria-Gabriella Bardarelli, Paola Demartini. Lorena Mošnja-Škare

2007.

80,00 kn

 

6

RAČUNOVODSTVENI INFORMACIJSKI SUSTAVI

a. Robert Zenzerović

2007

100,00 kn

digitalno izdanje je besplatno

7

ZNANJE I KONKURENTNOST

ur. Marija Bušelić

2007

200,00 kn

 

8

ISTRA U KONTEKSTU JADRANSKIH KULTURA I TRADICIJA

ur. Giorgio Sinković

2008.

30,00 kn

 

9

MARKETING TURISTIČKE DESTINACIJE

a. Danijela Križman Pavlović

2008.

150,00 kn

 

10

MONETARNA ANALIZA

a. Lovre Božina

2008.

354,00 kn

 

11

MONETARNA TEORIJA I POLITIKA

a. Lovre Božina

2008.

421,00 kn

 

12

NOVAC I BANKARSTVO

a. Lovre Božina

2008.

354,00 kn

 

13

MONETARNA ANALIZA, MONETARNA TEORIJA I POLITIKA, NOVAC I BANKARSTVO (komplet knjiga)

a. Lovre Božina

2008.

440,00 kn

 

14

PRAVNI ASPEKTI MONETARNE SUVERENOSTI

a. Marta Božina

2008.

186,00 kn

 

15

BANKARSKO PRAVO

a. Ljiljana Maurović

2009.

290,00 kn

 

16

FINANCIJE U VRTLOGU GLOBALIZACIJE

ur. Sandra Krtalić, Manuel Benazić 

2010.

80,00 kn

 

17

BUSINESS ENGLISH IN USE

a. Moira Kostić-Bobanović, Mauro Dujmović

2011.

50,00 kn

 

18

"ENTREPRENEURSHIP AND MACROECONOMIC MANAGEMENT:Reflections on the World in Turmoil" - CONFERENCE PROCEEDINGS VOL.1-3

ur. Kristina Afrić Rakitovac, Violeta Šugar, Vanja Bevanda

2011.

50,00 kn

 

19

KLASTERI I GOSPODARSKI POTENCIJALI ISTARSKE ŽUPANIJE

a. Ines Kersan-Škabić,Kristina Afrić Rakitovac

2011.

150,00 kn

 

20

MIKROEKONOMSKA ANALIZA TRŽIŠNE MOĆI I STRATEŠKOG PONAŠANJA PODUZEĆA

a. Soumitra Sharma,Daniel Tomić

2011.

100,00 kn

 

21

OVLADAVANJE ENGLESKIM KAO DRUGIM I TREĆIM JEZIKOM: MOTIVACIJSKI ASPEKTI

a. Moira Kostić-Bobanović

2011.

50,00 kn

 

22

UVOD U EKONOMETRIJU (e-izdanje)

a. Alen Belullo

2011.

   

23

TOWARD GLOBAL GOVERNANCE

ur. Lovre Božina, Marli Gonan Božac,Sanda Krtalić

2011.

150,00 kn

 

24

EKONOMIJA EUROPSKE UNIJE (2012. g.)

a. Ines Kersan-Škabić

2012.

200,00 kn

 

25

FINANCIJE I MENADŽMENT U GLOBALNOJ EKONOMIJI

ur. Lovre Božina, Marli Gonan Božac, Dean Učkar

2012.

120,00 kn

 

26

MARKETING CHALLENGES IN NEW ECONOMY - CD

ur. Danijela Križman Pavlović, Manuel Benazić

2012.

75,00 kn

 

27

MONETARNA EKONOMIJA

a. Lovre Božina

2012.

535,00 kn

 

28

THE FUTURE OF ECONOMICS: BETWEEN RULES AND DISCRETION

ur. Marli Gonan Božac, Ivan Ribnikar

2013.

200,00 kn

 

29

CONFERENCE PROCEEDINGS OF THE 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE "THE CHANGING ECONOMIC LANDSCAPE: ISSUES, IMPLICATIONS AND POLICY OPTIONS"

ur. Sanja Blažević, Dean Sinković, Ksenija Černe i Saša Stjepanović

2014.

0,00 kn

 

30

MEĐUNARODNI TURIZAM 

a. Jasmina Gržinić

2014.

149,00 kn  

 

31

SUVREMENI TRENDOVI U TURIZMU

a. Jasmina Gržinić, Vanja Bevanda

2014.

149,00 kn 

 

32

TRŽIŠTE RADA - teorijski pristup

a. Marija Bušelić

2014.

100,00 kn

rasprodano

33

A HANDBOOK IN CHILDREN‘S LITERATURE

a. Mauro Dujmović, Ivana Bančić

2014.

100,00 kn

 

34

INFOOBOOK - Odabrani autorski i suautorski radovi 

a. Jusuf Šehanović

2014.

300,00 kn

 

35

INFOBOOK - Odabrani autorski i suautorski radovi - CD

a. Jusuf Šehanović

2014.

100,00 kn

 

36

KULTURA TURIZMA

a. Mauro Dujmović

2014.

70,00 kn

 

37

CULTURAL TOURISM AND DESTINATION IMPACTS

ur. Jasmina Gržinić, Ksenija Vodeb

2015.

140,00 kn

 

38

ZELENI MARKETING

a. Ariana Nefat

2015.

120,00 kn

 

39

EKONOMIJA EUROPSKE UNIJE (2015. g.)

a. Ines Kersan-Škabić

2015.

200,00 kn

 

40

ENGLISH IN CULTURE AND TOURISM

a. Moira Kostić-Bobanović, Mauro Dujmović

2015.

100,00 kn

 

41

EUROPSKO TURISTIČKO TRŽIŠTE I TRENDOVI RAZVOJA

a. Iva Slivar, Tea Golja

2015.

170,00 kn

rasprodano

42

ENGLISH GRAMMAR IN USE 

Moira Kostić-Bobanović i Maja Novak Lađarević

2016.

100,00 kn

rasprodano

43

THE EU ECONOMIC ENVIRONMENT POST-CRISIS: POLICIES, INSTITUTIONS AND MECHANISMS

Manuel Benazić, Marta Božina Beroš, Gabriella Gimigliano, Aleš Novak i Dean Učkar

2016.

250,00 kn

 
44 Kupovno ponašanje turista   Iva Slivar, Dražen Alerić i Uglješa Stankov 2017. 150,00 kn  
45 Suvremeni trendovi u međunarodnoj ekonomiji   Ines Kersan-Škabić 2017. 150,00 kn  
46 Ekonomska i monetarna unija nakon krize - odabrane teme Marta Božina Beroš 2017. 80,00 kn  
47 Models of valorisation of cultural heritage in sustainable tourism Kristina Afrić Rakitovac i Nataša Urošević 2017. 225,00 kn  
48 3 Essays on Ancient Civilization Soumitra Sharma 2018. tiskano izdanje više nije raspoloživo digitalno izdanje je besplatno
49 Turizam i razvoj - rasprava o globalnim izazovima Jasmina Gržinić 2018. besplatno  
50

Indoor camping

Roberta Kontošić Pamić,
Iva Slivar i 
Tamara Floričić

2018. besplatno  
51

Wellness turizam i održiva turistička politika - koraci za dionike

 

Ivna Škoro i Jasmina Gržinić 2018. besplatno  
52 Turoperatori i hotelijeri u suvremenom turizmu Jasmina Gržinić i 
Tamara Floričić
2019.   digitalno izdanje je besplatno
53 Conference Proceedings of the 8th International Scientific Conference "Future World by 2050" ur. Danijela Križman Pavlović, Morena Paulišić, Katarina Kostelić 2018. 200,00 kn  
54 Tourism education in an age of change ur. Jasmina Gržinić, Moira Kostić-Bobanović, David M. Currie 2019. 115,00 kn  
55

English Grammar in Use, 3. izdanje

 

Moira Kostić-Bobanović, Maja Novak Lađarević 2019. 150,00 kn  
56 Strategije održivog marketinga Ariana Nefat 2019. 90,00 kn  
57 Collaborative learning guidelines Tea Golja, Marlena Plavšić, Iva Slivar 2019. 0  

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Puli

   

Naziv publikacije

Autor/Urednik

Godina izdanja

Maloprodajna cijena

Napomena

1

 

METODIČKI OBZORI - časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu (e-izdanje)

ur. Fulvio Šuran

2006. -

   

2

 

GIAMBATTISTA VICO I "NOVA ZNANOST"

a. Fulvio Šuran

2011.

70,00 kn

 

3

 

UČITELJ ZA DRUŠTVO ZNANJA

a. Nevenka Tatković, Snježana Močinić

2012.

200,00 kn

rasprodano

4

 

DOKIMOLOGIJA U PRIMARNOM OBRAZOVANJU

a. Sandra Kadum-Bošnjak

2012.

150,00 kn

 

5

 

PRILAGODBE U RADU S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

a. Mirjana Radetić-Paić

2013.

150,00 kn

rasprodano

6

 

SUVREMENI INFORMACIJSKI SUSTAVI

a. Vladimir Šimović, Maja Ružić-Baf

2013.

150,00 kn

rasprodano

7

 

EZOTERIČNA FILOZOFIJA GIORDANA BRUNA KAO FILOZOFSKO SAVJETOVALIŠTE U DOBA SVEOPĆEG NIHILIZMA

a. Fulvio Šuran

2013.

50,00 kn

 

8

 

GLAZBA I TRADICIJA - Izabrani izričaji u regiji Alpe-Adria

a. Ivana Paula Gortan-Carlin, Alessandro Pace, Olga Denac

2014.

75,00 kn

 

9

 

ETNOS E COSCIENZA COLLETTIVA TRA IDENTITÀ, DIVERSITÀ E PLURALITÀ

a. Fulvio Šuran

2014.

30,00 kn

 

10

 

EUROCENTRIZAM U FILOZOFIJI POVIJESTI

a. Fulvio Šuran

2014.

50,00 kn

 

11

 

EDUCATION FOR DEVELOPMENT

a. Nevenka Tatković, Iva Blažević, Mirjana Radetić-Paić, Maja Ružić-Baf, Fulvio Šuran i Đeni Zuliani

2014.

100,00 kn

 

12

 

FILOSOFIA DELL‘ EDUCAZIONE

a. Fulvio Šuran

2014.

30,00 kn

 

13

 

GREMO U ĆAP

a. Maja Ružić

2015.

100,00 kn

 

14

 

DAROVITOST U NASTAVI

a. Sandra Kadum, Dejan Hozjan

2015.

100,00 kn

 

15

 

IGRI. Mala zavičajna čitanka (s primjerima iz čakavske poezije Drage Gervaisa)

a. Vjekoslava Jurdana

2015.

85,00 kn

 

16

 

ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA RAZVOJ DANAS I SUTRA, Ekološke i društvene paradigme

a. Nevenka Tatković, Marina Diković, Mauro Štifanić

2015.

120,00 kn 

rasprodano

17

 

ETICA DELLA PROFESSIONE DOCENTE

a. Fulvio Šuran

2015.

70,00 kn

 

18

 

TURIZAM I TERITORIJ: UVOD U ANTROPOLOGIJU TURIZMA

Fulvio Šuran 

2016.

77,00 kn

 

19

 

SLOBODNO VRIJEME, PUTOVANJE I TURIZAM: SOCIOLOŠKI PRISTUP

Fulvio Šuran

2016.

77,00 kn

 

20

 

DJEČJE PJESME NELLA MILOTTIJA

Ivana Paula Gortan Carlin i Mirjana Grakalić 

2016.

100,00 kn

 

21

 

JEZIK, UMJETNOSTI I TRADICIJA U GRAĐANSKOM OBRAZOVANJU

Ivana Paula Gortan Carlin i Ivana Bančić Čupić

2016.

80,00 kn

 

22

 

NEW POSSIBILITIES OF ICT IN EDUCATION

Mirjana Radetić-Paić, Iva Blažević i Đeni Zuliani

2016.

80,00 kn

 

23

 

COMPETENCES OF PARTICIPANTS IN CITIZENSHIP EDUCATION

Mirjana Radetić-Paić, Iva Blažević i Đeni Zuliani

2016.

80,00 kn

 

24

 

PERSPECTIVES OF EDUCATION FOR DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF ACTIVE CITIZENSHIP

Nevenka Tatković i Marina Diković

2016.

80,00 kn

 

25

  PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKI ASPEKTI KOMUNIKACIJE

Nevenka Tatković, Marina Diković i Sanja Tatković 

2016.

120,00 kn

 
26

 

Sakralna glazba Nella Milottija

Ivana Paula Gortan Carlin i Branko Okmaca

2017.

50,00 kn
27   Senzorna integracija i intervencije pomoću konja

Nevenka Tatković

Sanja Tatković

Jelena Krmpotić

2017. 120,00 kn

 

 

 

 

28   WEB 2.0, Alati za učitelje Janko Žufić i Tamara Žajgar 2017. 399,00 kn  
29   Uvod  u sociologiju odgoja i obrazovanja Fulvio Šuran 2018. 77,00 kn  
30   Developmental determinants of preschool and school aged children ur. Iva Blažević, Mirjana Radetić-Paić, Loris Benassi 2018. 100,00 kn  
31   Grupna analiza u fokusu znanstvenih istraživanja ur. Aldo Špelić 2018. 150,00 kn  
32   Nikakva nas reforma neće spasiti. Odgoj i obrazovanje kao elementi novog "humanizma" Fulvio Šuran 2018. 77,00 kn   
33   Pomoćnik u nastavi u inkluzivnom obrazovanju Dijana Drandić, Lorena Lazarić 2018. 180,00 kn  
34   Socio-humanistic determinants of education: language, art and cultural heritage ur. Ivana Paula-Gortan Carlin, Aleksandra Rotar, Lorena Lazarić 2018. 80,00 kn  
35   Reaching Horizons in the Contemporary Education Nevenka Tatković, Fulvio Šuran, Marina Diković 2018. 70,00 kn  
36   Programi prevencije problema u ponašanju u lokalnoj zajednici Mirjana Radetić-Paić 2019. 150,00 kn  
37   PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKI ASPEKTI KOMUNIKACIJE Nevenka Tatković, Marina Diković i Sanja Tatković  2016. (dotisak) 120,00 kn  

Filozofski fakultet u Puli

 

Naziv publikacije

Autor/Urednik

Godina izdanja

Maloprodajna cijena

Napomena

1

TABULA - časopis Odjela za humanističke znanosti (Tabula 1)

ur. Klara Buršić-Matijašić

1999. 

5,00 kn

 

2

TABULA - časopis Odjela za humanističke znanosti (Tabula 2)

ur. Klara Buršić-Matijašić

2000.

5,00 kn

rasprodano

3

TABULA - časopis Odjela za humanističke znanosti (Tabula 3)

ur. Klara Buršić-Matijašić

2001.

5,00 kn

 

4

TABULA - časopis Odjela za humanističke znanosti (Tabula 4)

ur. Klara Buršić-Matijašić

2002.

5,00 kn

 

5

TABULA - časopis Odjela za humanističke znanosti (Tabula 5)

ur. Klara Buršić Matijašić

2003.

5,00 kn

 

6

TABULA - časopis Odjela za humanističke znanosti (Tabula 6)

ur. Klara Buršić-Matijašić

2004.

5,00 kn

 

7

TABULA - časopis Odjela za humanističke znanosti (Tabula 7)

ur. Klara Buršić-Matijašić

2005.

5,00 kn

 

8

TABULA - časopis Odjela za humanističke znanosti (Tabula 8)

ur. Klara Buršić-Matijašić

2010.

80,00 kn

 

9

TABULA - časopis Odjela za humanističke znanosti (Tabula 9)

ur. Klara Buršić-Matijašić

2011.

80,00 kn

 

10

TABULA - časopis Odjela za humanističke znanosti (Tabula 10)

ur. Klara Buršić-Matijašić

2012.

80,00 kn

 

11

TABULA - časopis Odjela za humanističke znanosti (Tabula 11)

ur. Klara Buršić-Matijašić

2013.

80,00 kn

 

12

TABULA - časopis Odjela za humanističke znanosti (Tabula 12)

ur. Klara Buršić-Matijašić

2014.

80,00 kn

 

13

TABULA - časopis Filozofskog fakulteta (Tabula 13/I) - "Zbornik radova u povodu 20 godina Odsjeka za kroatistiku u Puli"

ur. Klara Buršić-Matijašić 

2015.

80,00 kn

 

14

TABULA - časopis Filozofskog fakulteta (Tabula 13/II)

ur. Klara Buršić-Matijašić

2015.

80,00 kn

 

15

GOVOR BARBANŠTINE

a. Lina Pliško

2000.

50,00 kn

 

16

UVOD U LATINSKU EPIGRAFIJU

a. Robert Matijašić

2002.

100,00 kn

rasprodano

17

GOVORI OPĆINE LIŽNJAN

a. Lina Pliško, David Mandić

2011.

100,00 kn

 

18

HISTRIA - godišnjak Istarskog povijesnog društva (Histria 1)

ur. Maurizio Levak

2011. 

50,00 kn

 

19

HISTRIA - godišnjak Istarskog povijesnog društva (Histria 2)

ur. Maurizio Levak

2012.

100,00 kn

 

20

MIGRACIJE PREMA PULI: PRIMJER AUSTRIJSKE ISTRE U NOVOM VIJEKU

a. Slaven Bertoša

2012.

99,00 kn

 

21

HISTRIA - godišnjak Istarskog povijesnog društva (Histria 3)

ur. Maurizio Levak

2013.

100,00 kn

 

22

BERTOŠIN ZBORNIK - Zbornik u čast Miroslava Bertoše - Knjiga 1

ur. Ivan Jurković

2013.

50,00 kn

 

23

BERTOŠIN ZBORNIK - Zbornik u čast Miroslava Bertoše - Knjiga 2

ur. Ivan Jurković

2013.

125,00 kn

 

24

BERTOŠIN ZBORNIK - Zbornik u čast Miroslava Bertoše - Knjiga 3

 ur. Ivan Jurković

2013.

125,00 kn

 

25

BERTOŠIN ZBORNIK Zbornik u čast Miroslava Bertoše - (komplet knjiga 1-3)

ur. Ivan Jurković

2013.

250,00 kn

 

26

OSTVARENJE SUVREMENE HRVATSKE DRŽAVE

a. Nevio Šetić

2013.

250,00 kn

 

27

NA PUTU DO NAGLASNE NORME - oprimjereno imenicama

a. Blaženka Martinović

2014.

150,00 kn

 

28

RJEČNIK BOLJUNSKIH GOVORA

ur. Sandra Tamaro

2014.

160,00 kn 

 

29

BARBAN I MLETAČKI LOREDANI, Život u pokretu, ljudi i događaji

a. Slaven Bertoša

2015.

150,00 kn 

 

30

JEZIČNI PLETER, Ogledi iz obiteljskoga planiranja dvojezičnosti

a. Robert Blagoni, Nada Poropat Jeletić

2015.

100,00 kn

 

31

SVE ZA BOGA, VJERU I PUK: BISKUP JURAJ DOBRILA U SVOM VREMENU

Mihovil Dabo, Barbara Buršić Giudici i Goran Filipi 

     

32

ISTROMLETAČKI LINGVISTIČKI ATLAS: KAZALA

 Barbara Buršić Giudici i Goran Filipi 

2016.

350,00 kn

 

33

DRAGI KAMEN: SUSRETI NA DRAGOM KAMENU

Nataša Urošević i David Mandić 

2016.

150,00 kn

 

34

TABULA 14

Klara Buršić-Matijašić

2016.

80,00 kn

 
35 I contenuti letterari nei periodici italiani dell'Istria (1846-1918) Vol. I  Marina Damiani i Fabrizio Fioretti 2017. 150,00 kn  
36 Istrorumunjske etimologije 6: eleonimi i ampelonimi Goran Filipi 2017. 150,00 kn  
37 Boljunske etimologije Sandra Tamaro 2017. 120,00 kn  
38 Fragmenti buzetske prošlosti  u srednjem i novom vijeku Slaven Bertoša 2018. 198,00 kn  
39 Creski anali: od starine do našega doba, sv.1 (zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa) ur. Slaven Bertoša 2018. 100,00 kn  
40 Multikulturalizam i popis stanovništva: etnolingvističke, demografske i političke perspektive ur. Robert Blagoni, Nada Poropat Jeletić 2018. 100,00 kn  
41 MeЖдиcциплинapньı иccлeдoвaния о eвpoпeйской интeллигенции нa pyбеже XIX-XX вв.
(prijevod naslova: Interdisciplinarne studije o europskim intelektualcima na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće)
ur. Irena Mikulaco 2019. 100,00 kn  
42 Studi sugli intellettuali europei tra Ottocento e Novecento  ur. Martina Damiani i  Fabrizio Fioretti 2019. 80,00 kn  

43

 

De aquaeductu urbis Romae S. I. Frontini - Znanstveni stil u antičkom komentaru Ante Matan 2019. 199,00 kn  
44 Studije o europskim intelektualcima na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće ur. Daniel Mikulaco 2019. 80,00 kn  
45 Lingvistički atlas istarskih čakavskih govora (LAIČaG) Goran Filipi i Barbara Buršić Giudici 2019.  besplatno  
46 Govori općine Marčana Lina Pliško, David Mandić 2019. 160,00 kn  

Muzička akademija u Puli

 

Naziv publikacije

Autor/Urednik

Godina izdanja

Maloprodajna cijena

Napomena

1

KLAVIRSKE SKLADBE

a. Slavko Zlatić

2003.

20,00 kn

rasprodano

2

GLAZBENA PEDAGOGIJA U SVJETLU SADAŠNJIH I BUDUĆIH PROMJENA - PRVI MEĐUNARODNI SIMPOZIJ GLAZBENIH PEDAGOGA

ur. Sabina Vidulin-Orbanić

2009.

50,00 kn

 

3

GLAZBENA NASTAVA I NASTAVNA TEHNOLOGIJA: MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA - DRUGI MEĐUNARODNI SIMPOZIJ GLAZBENIH PEDAGOGA

ur. Sabina Vidulin-Orbanić

2011.

50,00 kn

rasprodano

4

METODIČKI ASPEKTI OBRADE MUZIKOLOŠKIH SADRŽAJA: MEDIJ U NASTAVI GLAZBE

a. Sabina Vidulin-Orbanić, Lada Duraković

2012.

100,00 kn

rasprodano

5

VISOKOŠKOLSKO GLAZBENO OBRAZOVANJE U ISTRI 1979-2012

ur. Sabina Vidulin-Orbanić, Denis Modrušan, Bashkim Shehu

2012.

150,00 kn

 

6

GLAZBENA PEDAGOGIJA U SVJETLU SADAŠNJIH I BUDUĆIH PROMJENA 3 - TREĆI MEĐUNARODNI SIMPOZIJ GLAZBENIH PEDAGOGA

ur. Sabina Vidulin-Orbanić

2013.

150,00 kn

 

7

HARMONIJA NA KLAVIRU

a. Laura Čuperjani, Mirjana Veljović

2013.

50,00 kn

 

8

VRIJEME ZA PAMĆENJE: Dva desetljeća studija klasične harmonike u Hrvatskoj

ur. Dražen Košmerl, Borut Zagoranski

2014.

90,00 kn

rasprodano

9

VRIJEME ZA PAMĆENJE: Glazbeni dnevnik akademskog harmonikaškog orkestra

ur. Denis Modrušan, Bashkim Shehu

2014.

90,00 kn

rasprodano
10 Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 5  ur. Sabina Vidulin 2017. 150,00 kn  
11 Antologija djela hrvatskih skladatelja za harmoniku (notno izdanje)                                                Anthology of compositions for accordion by Croatian composers ur. Borut Zagoranski i Dražen Košmerl 2019. 150,00 kn  
12 Kompetencije studenata glazbene pedagogije - Teorijski i praktični aspekti ur. Dijana Drandić, Tena Andrijević 2019. 100,00 kn  
13 Prologomena za klavirsku početnicu Melita Lasek Satterwhite 2019. 100,00 kn  
14 Prologomena for a piano beginners book Melita Lasek Satterwhite 2019. 100,00 kn  

Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije u Puli

 

Naziv publikacije

Autor/Urednik

Godina izdanja

Maloprodajna cijena

1

USPJEŠNO STARENJE

a. Neala Ambrosi-Randić, Marlena Plavšić

2008.

 

2

POD ZEMLJOM Antropologija rudarenja na Labinštini u XX. stoljeću

a. Andrea Matošević

2011.

90,00 kn

3

STUDI INTERCULTURALI - Interferenze linguistiche, didattiche e culturali nel territorio Istroquarnerino

ur. Rita Scotti Jurić, Tarita Štokovac

2011.

 

4

STUDIA POLENSIA - Rivista del Dipartimento di studi in lingua italiana (Studia Polensia 1)

 

ur. Elis Deghenghi Olujić

2012.

50,00 kn

5

STUDIA POLENSIA - Rivisti del Departimento di studi in lingua italiana (Studia Polensia 2)

ur. Elis Deghenghi Olujić

2013.

50,00 kn

6

STUDIA POLENSIA - Rivisti del Departimento di studi in lingua italiana (Studia Polensia 3)

ur. Elis Deghenghi Olujić

2014.

50,00 kn

7

STUDIA POLENSIA - Rivisti del Departimento di studi in lingua italiana (Studia Polensia 4)

ur. Elis Deghenghi Olujić

2015.

50,00 kn

8

I MULTIPLI ITINERARI DELLA MEMORIA, Percorsi autobiografici nella letteratura femminile istro-quarnerina

a. Eliana Moscarda Mirković

2014.

150,00 kn

9

ODRŽIVI TURIZAM UNUTRAŠNJE ISTRE

a. Nikola Vojnović

2016.

besplatno 

10

MENADŽMENT U KULTURI I TURIZMU

Tea Golja

2016.

300,00 kn

11

POLIFONIA PLURILINGUISTICA, INTERCULUTURALE ED INTERTESTUALE NELLA PRODUZIONE LETTERARIA DI CARLOUS. L. CERGOLY

  Eliana Mirković Moscarda

2016.

120,00 kn

12

STUDIA POLENSIA BR. 5 

Elis Deghenghi Olujić

2016.

50,00 kn

13

ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE STUDENTSKE KONFERENCIJE: "JEZIK: UPUTSTVA ZA UPOTREBU"

Iva Peršić

2016.

 
14 PRIRODNA OSNOVA I TURIZAM Nikola Vojnović 2017. besplatno
15 Odabrane teme suvremenog menadžmenta u kulturi i turizmu  Tea Golja 2017. 300,00 kn
16 Studia Polensia 6. ur. Elis Deghenghi Olujić 2017. 50,00 kn
17 Od novinara do novinarstva: studija novinarskih vještina (2017.)  Tijana Vukić 2017. 210,00 kn
18 Studia Polensia 7. ur. Eliana Moscarda Mirković 2018. 50,00 kn
19 Curiosando nella vita. Giacomo Scotti, poliedrico intellettuale di frontiera ur. Rita Scotti Jurić, Nada Poropat Jeletić, Isabella Matticchio 2019. 100,00 kn

Fakultet informatike u Puli

nema publikacija

Odjel za prirodne i zdravstvene studije u Puli

 • nema publikacija

Odjel za tehničke studije u Puli

 • nema publikacija

Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma

 

                    Naziv publikacije

       Autor/Urednik  

  Godina  

izdanja   

Maloprodajna cijena      

Napomena

1

Glazba narodu! Pulski glazbeni život na plakatima od 1948. do 1966. Katalog izložbe (e-izdanje)

a. Lada Duraković                     

2013.

   

2

Radionica za suvremenu povijest. Istraživanja diplomanata pulskog Sveučilišta 2011-2013.

ur. Igor Duda, Anita Buhin i Igor Stanić

2013.

120,00 kn

 

3

Socijalizam na klupi. Jugoslavensko društvo očima nove postjugoslavenske humanistike

ur. Lada Duraković i Andrea Matošević

2013.

189,00 kn

 

4

Socijalizam na klupi. Kulturološke i povijesne interpretacije jugoslavenskoga i postjugoslavenskih društava. Knjiga sažetaka/Socialism on the Bench. Cultural and Historical Interpretations of Yugoslav and Post-Yugoslav Societies. Book of Abstracts

ur. Igor Duda, Lada Duraković, Boris Koroman, Andrea Matošević, Igor Stanić

2013.

25,00 kn

 

5

Socijalizam s udarničkim licem. Etnografija radnog pregalaštva

a. Andrea Matošević

2015.

100,00 kn

 

6

2. međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi - Socijalizam: Izgradnja i razgradnja - Knjiga sažetaka / 2nd International Conference Socialism on the Bench - Socialism: Construction and Deconstruction - Book of Abstracts

gl.ur. Lada Duraković

2015.

   

7

Danas kada postajem pionir. Djetinjstvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma

a. Igor Duda

2015.

149,00 kn

 
8 Socijalizam: Izgradnja i razgradnja ur. Chiara Bonfiglioli i Boris Koroman 2017. 168,00 kn  

Sveučilišna knjižnica u Puli

 

Naziv publikacije

Autor/urednik

Godina izdanja

Maloprodajna cijena

Napomena

1

ANTONIO SMAREGLIA: ŽIVOT I SKLADATELJSKI OPUS

a. Paolo Petronio

2012.

100,00 kn

 

2

KATALOG KNJIGA IZ XVI. STOLJEĆA (CINQUECENTINA) u knjižnicama, muzejima i franjevačkim samostanima u hrvatskom dijelu Istre

ur. Bruno Dobrić

2014.

100,00 kn

 

3

BIBLIOGRAFIJA ZBORNIKA RADOVA ZNANSTVENOG SKUPA "SUSRETI NA DRAGOM KAMENU", (1969.-2001.)

a. Marija Petener-Lorenzin

2015.

120,00 kn

 

4 Upoznati Antonia Smaregliu, Radovi sa Znanstvenog skupa ur. Bruno Dobrić 2019. 80,00 kn