Kontakti

Adresa

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Zagrebačka 30
HR 52100 Pula
Hrvatska

E-mail

Prorektor za suradnju, inovacije i transfer tehnologija

Voditeljica Ureda za partnerstvo i projekte

Stručne suradnice za međunarodne projekte i programe