Studentske udruge i projekti studenata

UDRUGE

  • Klub studenata povijesti - ISHA (International Students of History Association) Pula
  • Klub studenata kroatistike
  • Studentska udruga Pula (SUP)
  • Klub studenata harmonike

ČASOPISI I NOVINE

«Cenzura» - studentske novine koje izlaze jednom semestralno, a izdaju je studenti udruge Vijeće za suradnju studenata Pula. Glavna urednica je Ursula Rabar, studentica 2. godine dvopredmetnog diplomskog studija hrvatskog jezika i književnosti i talijanskog jezika i književnosti pri Odjelu za humanističke znanosti. U časopisu se može pronaći vrlo široka lepeza studentske pitanja, problema i njihovih vlastitih razmišljanja, književno-umjetnički kutak, zabavni dio i ostalo. Uredništvo poziva sve zainteresirane entuzijaste koji smatraju žele objaviti neka svoja razmišljanja ili umjetničko djelo u časopisu, neka se jave na elektroničku poštu: casopiscenzura@gmail.com

«Epulon» - časopis studenata povijesti. Glavni urednik je Ivan Okmaca, student 2. godine diplomskog studija povijesti pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Časopis je stručnog tipa i zahtijeva ozbiljan rad. Studenti sami biraju temu o kojoj žele pisati. Svi zainteresirani studenti mogu se javiti na elektroničku poštu: urednistvo.epulon(at)gmail.com