SENAT:

UNWTO Affiliate Member


Senat Sveučilišta

Senat je izborno stručno tijelo Sveučilišta kojim se osigurava zastupljenost svih znanstveno-nastavnih, odnosno umjetničko-nastavnih i ostalih sastavnica Sveučilišta, predstavnika studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, različitih područja znanosti i umjetnosti, predstavnika nastavnih i suradničkih zvanja te predstavnika ostalih zaposlenika (nenastavnih zanimanja).

Mandat: od 15. lipnja 2015. godine do 15. lipnja 2019. godine

Prorektori i sudionici u radu Senata

 • Prof. dr. sc. Lorena Mošnja-Škare, prorektorica za poslovne odnose i financije
 • Prof. dr. sc. Nevenka Tatković, prorektorica za nastavu i studente
 • Prof. dr. sc. Marinko Škare prorektor za istraživanje, umjetnost i suradnju
 • Izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić, prorektor za međunarodnu suradnju
 • Vesna Mijatović, dipl. iur. glavna tajnica Sveučilišta
 • Dr. sc. Ante Matan, predstavnik sindikata
 • Doc. dr. sc. Lada Duraković - CKPIS

Članovi Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Rektor

 • Prof. dr. sc. Alfio Barbieri

Čelnici znanstveno-nastavnih sastavnica

 • Prof. dr. sc. Robert Zenzerović, dekan Fakulteta ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković»   
 • Prof. dr. sc. Klara Buršić Matijašić, dekanica Filozofskog fakulteta
 • Doc. art. Dražen Košmerl, dekan Muzičke akademije u Puli
 • Doc. dr. sc. Mirjana Radetić Paić, dekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti
 • Doc. dr. sc. Tea Golja, dekanica Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
 • Doc. dr. sc. Mauro Štifanić, pročelnik Odjela za prirodne i zdravstvene studije
 • Izv. prof. dr. sc. Giorgio Sinković, pročelnik Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • Prof. dr. sc. Bernard Franković, pročelnika Odjela za tehničke studije

Ostali članovi

 • Prof. dr. sc. Ines Kersan-Škabić
 • Prof. dr. sc. Ivan Jurković
 • Izv. prof. dr. sc. Ksenija Černe
 • Doc. dr. sc. Zvonimir Milanović
 • Doc. art. Laura Čuperjani
 • Doc. dr. sc. Oliver Radolović
 • Doc. dr. sc. Nikola Vojnović
 • Doc. dr. sc. Dean Sinković
 • Lorena Lazarić, v. pred. 
 • Dr. sc. Katarina Gerometta, poslijedoktorandica
 • Kristina Alviž Rengel, mag. prim. educ.
 • Dr. sc. Bruno Dobrić, voditelj Sveučilišne knjižnice
 • Miodrag Čerina, dipl. politolog, ravnatelj Studentskog centra
 • Roberta Kontošić Pamić, dipl. oec., studentica poslijediplomskog studija
 • Davor Jačimović, student
 • Jasmin Rami, student